Skip to content Skip to footer

האם הנך זכאית לכתובה? כל מה שרצית לדעת על כתובה

זוג יהודים מתחתנים כדת משה וישראל. במעמד זה, חותם הבעל על כתובה. כתובה הוא מסמך משפטי מחייב לכל דבר, אשר נלווה לקידושין בישראל. זוהי למעשה התחייבות הבעל כלפיי אשתו, על פי ההלכה- כך שהכתובה עצמה כוללת התחייבות קבועה של הבעל לשלם לאישה סכום כסף בזמן הגירושין, או שמא יילך לעולמו.

ישנה גם תוספת כתובה, שזהו סכום נוסף שנקבע בנוסף לכתובה הקבועה לפי אמרת המשנה במסכת כתובות: “אם רצה בעל להוסיף אפילו מאה מנה יוסיף”.

כיום, נהוג לערוך כתובה אישית שמותאמת לבני הזוג, וזו יכולה לכלול התחייבויות נוספות, כמו שוויון זכויות וחובות בבית, חלוקת רכוש במקרה של גירושין ועוד.

את הכתובה קוראים בין שלב האירוסין לנישואין,  ולאחר שקוראים אותה היא נמסרת לידי האישה.

אישה זכאית לכתובה במספר מקרים:

האחד, הוא מקרה של גירושין. אם בני הזוג מתגרשים, האישה זכאית לקבל את סכום הכתובה מהבעל.

נבהיר, כי במקרים מסוימים, גם אם האישה היא זו שפתחה בהליך הגירושין, עדיין היא עשויה להיות זכאית לכתובה, כל עוד יש לה עילת גירושין מוצדקת.

במקרים מסוימים בית הדין הרבני אשר דן בענייני גירושין וכתובה (והוא בלבד) , יכול להפחית את סכום הכתובה או לפטור את הבעל מחובתו לשלמה , אם יוכח למשל כי האישה התנהגה באופן בלתי הולם (למשל, אלימות, מורדת, דיבור סרה והשפלת האיש, בגידה וכיו”ב).

מקרה נוסף בו תהא האישה זכאית לכתובה, הינו במקרה של מות הבעל – שאז האישה זכאית לקבל את הכתובה מעזבונו (יורשיו) של הבעל.

עוד מקרה, הוא עגינות. אישה עגונה אשר אינה יכולה לקבל גט מבעלה, עשויה להיות זכאית לחלק מהכתובה. לאור העובדה כי אישה עגונה הינה אישה אומללה שעתידה לא ברור, ישנו ובכדי שלא תישאר עגונה כל ימי חייה, ישנם פתרונות הלכתיים להקל עליה, וכך גם פתרונות משפטיים.

ישנם מקרים נוספים וחריגים בהם ישקול בית הדין הרבני להחליט שאישה זכאית לכתובה גם במקרים שאינם גירושין או מות הבעל- אלא כמעין פיצוי מסוים.

כפי שנאמר לעיל, את סכום הכתובה קובעים בני הזוג בעת עריכתה, כאשר לכתובה תוקף משפטי חוקי בישראל.

האמרה לפיה הבעל חייב לשלם את הכתובה רק במקרה בו הגירושין יצאו ממנו נכונה ככלל, אך יש לכך חריגים. כפי שנכתב לעיל, ככל והאישה היא ה”אשמה” בפירוק התא המשפחתי, הריי שהיא עשויה להפסיד כתובתה .

בית הדין יבדוק ויבחן מי הוביל לפירוק התא המשפחתי, יבחן את הטענות והראיות של הצדדים, ויכריע באם האישה זכאית לכתובתה ובאם לאו.

ישנם מצבים בהם אין באמת אשם אחד בפירוק התא המשפחתי, ואז הם נקראים “מורדים זה על זה”, במקרה זה, האישה עשויה להיות זכאית לכתובה, אך לא לתוספת הכתובה.

לעוד מידע פרטי ובחינה באם הנכם זכאים לכתובה, מומלץ לפנות לייעוץ פרטני עם עורך דין לענייני משפחה המתמחה בתחום גירושין, כתובה ותוספת כתובה ולבחון באם אכן הנכם זכאים לכתובה.

משרדנו מעניק ייעוץ מקצועי ואנושי

כחלק מעיסוקנו משרדינו מלווה לקוחות בהליכים בבית משפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים בין היתר צווי הגנה, תביעות רכושיות, כתובה, חלוקת זמני שהות, מזונות אישה ומזונות קטינים.

כמו כן משרדנו מטפל בסכסוכי ירושה, צוואות, הליכי אפוטרופסות, ייפוי כח מתמשך, עררים מול הרשויות המקומיות, עסקאות מכר, עסקאות מסחריות, דיני חוזים ודיני לשון הרע והגנת הפרטיות.

כחלק מעיסקונו בתחום המקרקעין משרדנו מטפל בתביעות ליקויי בניה כנגד קבלנים ויזמים.

כתובתנו:

ישראל —
העצמאות 50, עכו

עדן פרץ משרד עורכי דין © כל הזכויות שמורות.