Skip to content Skip to footer

יכולת השתכרות

איך בוחנים יכולת השתכרות של הצדדים לצורך הכרעה בתביעת מזונות?

במאמר קצר זה, נתמקד בפסיקת מזונות לילדים בגיל 5-16 שנים.

על פי הלכת בע”מ 919/15 ועל פי הפסיקה שנקבעה עוד לפניה, להערכת היכולות הכלכליות של ההורים, מכל המקורות העומדים לרשותם, הוא אחד הרכיבים שעל בית המשפט לשקול בעת פסיקת מזונות לילדים בגילאי 16-5 שנים.

הערכת יכולת ההשתכרות אינה מתמצה בסכום השכר החודשי המתקבל לידי מי מההורים, אלא לשם הערכת רכיב זה יש לבחון ולהעריך את כלל מקורות הרכוש וההכנסה. לעניין זה, ראו דברי כבוד השופט אליקים רובינשטיין (בע”מ 3432/09 פלוני נ’ פלונית (23.6.2009), בפסקה י”ח בעמ’ 7):

“בעת הערכתה של זו ההסתכלות היא רחבה; היא נגזרת לא רק מן המשכורת – בוודאי לא משורת ה’נטו’ במשכורת שלעתים קרובות אינה משקפת תמונה מלאה, ואין צורך להכביר על כך מלים – אלא מסך כל המקורות הכלכליים העומדים לרשות משלם המזונות, כולל נכסים, חסכונות, ואף פוטנציאל ההשתכרות”

ז”א, על פי האמור לעיל, מחשבים גם הכנסה פסיבית למשל מדמי שכירות בגין נכס בבעלות מי מהצדדים וכו’.

לכן, על השכר החודשי, נוסיף את כלל מקורות ההכנסה שיש לנו, ואף נחשב ונוסיף פוטנציאל השתכרות (כאשר יש לנו תארים, השכלות, תעודות מקצועיות וכו’ המעידים על יכולתנו להגיד הכנסה) .

נכון שלעתים ישנו קושי מובנה להעריך הכנסה פוטנציאלית, ולא תמיד ניתן להסיק ממנה בהסתמך על נסיון עבר, אך עדיין יש לכך משקל.

נסביר מתוך הפסיקה מהו למעשה כושר השתכרות:

“כושר השתכרות הוא נכס השייך לאדם… הוא היכולת לעשות וליצור דבר-מה בעל ערך אובייקטיבי. הוא מושפע ממשתנים רבים ומגוונים, בהם כשרונותיו האישיים של האדם, המקצוע שבו בחר, השכלתו, ניסיונו והמוניטין האישי שרכשחלק מכושר ההשתכרות אינו בא לאדם מן הטבע. הוא אינו טבוע בצופן הגנטי שלו. הוא פרי שקידה ומאמץ, למידה והתנסות. רכישתם של חלק מאלה, בעיקר רכישתה של השכלה, מצריכה זמן וכסף “  מתוך: בע”מ 4623/04 פלוני נ’ פלונית, סב(3) 66 (2007))..

בעת קביעת שיעור המזונות לילדים בגילאי 5-16,  ולצורך קביעת מזונות מתחשבים בהכנסות הצדדים, זמני השהת וצרכי הילד. לכן, במקביל להתדיינות ביחס להכנסות הצדדים, ופוטנציאל ההשתכרות שלהם, יש לתמוך בראיות את כל צרכי הקטינים כגון: כלכלה, הגיינה, צרכים תלויי שהות וכאלה שאינם, ועוד.

עוד נאמר בפסיקה (מתוך: עמש (חי’) 28488-09-19‏  ‏ ר’ ב’ נ’ ה’ ב’‏ (ניתן ביום 12.03.20, פורסם בנבו)

בהקשר של הערכת פוטנציאל השתכרות כך:

בסכסוכי משפחה נהגו בתי המשפט להעריך “פוטנציאל ההשתכרות” על יסוד נתונים שונים ובעיקר תוך התחשבות ב-: גיל, עבר תעסוקתי, עבודה נוכחית, מקצוע, השכלה ותארים, ניסיון, מוניטין אישי, הכנסה נטו, שעות נוספות וכיוצ”ב. רק על ידי שיקלול הנתונים הרלוונטיים, ייקבע שיעור פוטנציאל ההכנסה. יחד עם זאת, יש לזכור תמיד כי מדובר בהערכה, ומכאן מחייבת היא זהירות רבה בקביעתה, זאת גם לנוכח המשמעויות וההשלכות שתהיינה לה בקביעת גובה המזונות שיושתו על אותו הורה ובחלוקת הנשיאה במזונות בין שני ההורים.

כמו כן זהירות זו מתחייבת משום שאותה הערכה מייחסת לאותו הורה יכולת שהוא אינו מממש, והיא מתעלמת מאוטונומית הרצון שלו בבחירת מקצועו לרבות היקף עבודתו ועוד, זאת באותם מקרים בהם הבחירה נעשתה שלא על רקע רצון להתחמק מתשלום מזונות.

לכן, הערכת הפוטנציאל והעמדתו על סכום העולה בהרבה על זה המתקבל בפועל תתאפשר במקרים חריגים, ובעיקר כאשר הפער ביניהם הוא משמעותי, שעה שהנתונים השונים מצביעים על יכולות גבוהות בהרבה והדבר נתמך בניסיון העבר – השתכרות בפועל של סכומים גבוהים משמעותית מאלה המתקבלים היום.

בהקשר זה ראוי גם להדגיש כי לא כל ניסיון עבר ילמד בהכרח על יכולת השתכרות גבוהה כיום, וככל שניסיון זה הוא מתקופה רחוקה יותר, כך יפחת גם משקלו בהערכת כושר ההשתכרות הנוכחי. כמו כן, יש לבחון משך התקופה בעבר בה הייתה הכנסת ההורה גבוהה משמעותית מזו המתקבלת היום, האם מדובר בתקופת העסקה קצרה, היקף המשרה, האם היתה קבועה או זמנית ונתונים נוספים. 

כך גם יש לתת את הדעת לשאלה כיצד כלכלו הצדדים את ילדיהם בתקופת החיים המשותפים, והאם הדבר נעשה מתוך אותן הכנסות בפועל המתקבלות גם כיום, שאם כן כי אז יפחת משקלה של אותה השתכרות או הכנסה גבוהה מן העבר, כאשר לאחריה ההכנסה בפועל לתקופה ממושכת הייתה נמוכה.

שקלול של נתונים אלה ובחינה של מכלול הנסיבות יובילו לקביעת כושר ההשתכרות, וזאת לשם קביעת החיוב במזונות וחלוקת הנשיאה בהם בין ההורים. (כאמור מתוך: עמש (חי’) 28488-09-19‏  ‏ ר’ ב’ נ’ ה’ ב’‏ (ניתן ביום 12.03.20, פורסם בנבו)

לכן, לאור סקירת פסיקות אלו, עליכם לדעת כי כאשר אתם ניגשים לפתחו של בית משפט או בית דין בעניין מזונות, יש להתכונן לאפשרות כי כל מקור הכנסה שלכם ייבחן לרבות פוטנציאל השתכרות, וכן ייבחנו צרכי הקטינים והיקף זמני השהות- בטרם תתקבל החלטת מזונות זמניים .

חשוב להיוועץ עם עורך דין מנוסה לענייני משפחה ובפרט לענייני מזונות בכדי להציג את החומר שברשותכם ואת טענותיכם בצורה המטיבה ביותר אשר תטיב בראש ובראשונה עם הקטינים ותאפשר לכם לחיות ברווחה תוך גידולם וטיפוחם של ילדכם הקטינים.

משרדנו מעניק ייעוץ מקצועי ואנושי

כחלק מעיסוקנו משרדינו מלווה לקוחות בהליכים בבית משפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים בין היתר צווי הגנה, תביעות רכושיות, כתובה, חלוקת זמני שהות, מזונות אישה ומזונות קטינים.

כמו כן משרדנו מטפל בסכסוכי ירושה, צוואות, הליכי אפוטרופסות, ייפוי כח מתמשך, עררים מול הרשויות המקומיות, עסקאות מכר, עסקאות מסחריות, דיני חוזים ודיני לשון הרע והגנת הפרטיות.

כחלק מעיסקונו בתחום המקרקעין משרדנו מטפל בתביעות ליקויי בניה כנגד קבלנים ויזמים.

כתובתנו:

ישראל —
העצמאות 50, עכו

עדן פרץ משרד עורכי דין © כל הזכויות שמורות.