Skip to content Skip to footer

מה חשוב לדעת על צוואה, ולמה אנחנו צריכים אותה בעצם?

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך משפטי המאפשר לאדם לקבוע בעצמו כיצד יחולק רכושו לאחר מותו. דרך המלך להבטיח את רצונכם לאחר מותכם, הינה לערוך צוואה.

האם ישנם כמה סוגיי צוואות?

בהחלט. ע”פ ס’ 18 לחוק הירושה, תשכ”ה- 1965-  ישנן 4 צורות לצוואות; צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות או צוואה בעל פה.

צוואה בכתב יד – תיכתב כולה בידי המצווה, תישא את תאריך הצוואה כתוב בידו ותיחתם על ידו.

צוואה בעדים – תהיה גם היא בכתב, עם תאריך וחתימה בכתב ידו של המצווה, לאחר שהצהיר בפניהם שזוהי צוואתו. העדים יאשרו במעמד הצוואה את חתימתם על גבי הצוואה את העובדה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור בצוואתו.

צוואה בפני רשות– הכוונה לצוואה בעל פה בפני שופט/ רשם של בימ”ש או הרשם לענייני ירושה או בפני חבר בי”ס דתי, או בהגשת דברי הצוואה בכתב ע”י המצווה עצמו לידי שופט או רשם כאמור מאלו .

צוואה בעל פה- מי שרואה עצמו מול פני המוות (שכיב מרע) בנסיבות המצדיקות זאת, רשאי לצוות בעל פה בפני העדים השומעים אותו.

ישנה גם צוואה הדדית– המוגדרת בס’ 8א לחוק הירושה– שם מפורט כי בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואות בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד.

כמובן שלכל אלו יש הסבר מפורט בחוק הירושה, תניות ומענה לאופן עריכת, ומומלץ לעיין בהם היטב לפני בחירת אופן עריכת הצוואה הנדרש עבורכם . מומלץ להיוועץ עם עו”ד המתמחה בתחום צוואות וירושות בטרם עריכת צוואה מסוג זה.

מה קורה אם לא עשיתי צוואה ?

במקרה כזה, עזבונכם יחולק על פי דין. חלוקת עיזבון על פי דין נקבעת בחוק הירושה, התשכ”ה – 1965.

הכוונה היא, יורשים המוגדרים בס’ 10 לחוק הירושה. ואלו הם היורשים ע”פ דין:

  • מי שהיה במות המוריש בן – זוג
  • ילדי המוריש וצאציהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאציהם.

בפרק השני לחוק, מוגדר אופן חלוקת הרכוש ליורשים השונים ע”פ דין, במקרה שלא נערכה צוואה.

חשוב להדגיש, כי חלוקת העיזבון על פי דין אינה בהכרח תואמת את רצונו של הנפטר. כך למשל, אם יש לנפטר ילדים מבן זוג אחר הוא עשוי לרצות להוריש את עזבונו לילדים אלו. כך הדבר עם יש לנפטר נכסים מיוחדים ו/או שווי ערך של ממש שיתרצה לתרום אותם לצדקה וכיו”ב.

לכן, לא כדאי להיסמך על היורשים ע”פ דין ומולץ לערוך צוואה מוסדרת אצל עורך דין המתמחה בתחום.

איך כדאי לערוך צוואה?

הדרך הכי טובה לערוך צוואה הינה באמצעות עורך דין המתמחה בתחום דיני המשפחה והירושה אשר יעזור לכם להבין את פרשנות החוק ולנסח צוואה בצורה תקינה ככל האפשר אשר תמנע מחלוקות לאחר מותכם.

כידוע מחלוקות בין יורשים הינה סוגיה כואבת ביותר, כך גם הליכי התנגדות לצוואה ומריבות הנובעות במשפחה ממנה, ועל כן מוטב למנוע כל אלו בצוואה מפורטת, מסבירה ומוסדרת התואמת את לשון החוק.

מנגנונים לצוואה:

חשוב לדעת, כי בצוואה אפשר להוסיף מנגננונים שונים להבהרת רצונכם ולמניעת מחלוקות עתידיות נוספות כגון: יורש במקום יורש- שבו החוק מאפשר לקבוע יורש חלופי למקר בו היורש הראשון לא יוכל לרשת מסיבה כלשהיא או : יורש אחר יורש- שבו קובעים תנאים להבטיח כי הצוואה תגיע בדיוק למי שהנכם רוצים גם אם יתרחשו אירועים שונים במהלך החיים והכל מצויין על ידכם בצוואה. לדוגמא: בחרתי להוריש דירה לאדם (ילד מנישואין קודמים למשל), אבל רק לאחר מותו של בן הזוג שלי המתגורר בדירה . ישנו מצב גם של יורש על תנאי- ניתן לקבוע כי הזוכה יזכה לרשת רק אם יעמוד בתנאים שקבע המצווה בצוואותו. ז”א זכותו לקבל את הירושה מותנית בהתקיימות של תנאי מסוים.

מהם הכללים לעריכת צוואה במדינת ישראל?

על הצוואה להיות כתובה בכתב, חתומה ע”י המצווה. אם הצוואה נערכת בפני עדים, על העדים לחתום גם כן על גבי הצוואה.

אם הצוואה נערכת ע”י נוטריון, אין צורך בחתימת שני עדים.

מה אפשר להוריש/ לכלול בצוואה?

בצוואה ניתן להוריש את כלל נכסיכם לרבות ; נכסי מקרקעין, נכסים אישיים (תכשיטים, ספרים ועוד) נכסים פיננסיים ועוד רבים אחרים.

מה לעשות לאחר עריכת הצוואה ?

אם ברצוכם להבטיח כי צוואתכם תישמר ותימצא עם מותכם , עליכם להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה. הפקדת צוואה יכולה להיעשות מרחוק באופן מקוון או בלשכות הרשם לענייני ירושה. אין חובה להפקיד צוואה, אלא מדובר ברשות ובהמלצה בלבד. את המצווה יכול להפקיד רק המצווה עצמו או נוטריון עבור צוואה נוטריונית שערך.

על כן, חשוב להגן על עצמכם ורכושכם, ועל יקירייכם באמצעות הקפדה על צוואה ערוכה היטב אצל עורך דין המתמחה בתחום המשפחה והירושה. על מנת שהצוואה תהיה תקנית ומוסדרת, תואמת את הדין, וכזו שתשקף את רצונכם האמיתי, מוטב לפנות לעורך דין מתחום המשפחה והירושה כדי שיספק לכם שירות מקצועי ומטיב העונה על צרכיכם.

משרדנו מעניק ייעוץ מקצועי ואנושי

כחלק מעיסוקנו משרדינו מלווה לקוחות בהליכים בבית משפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים בין היתר צווי הגנה, תביעות רכושיות, כתובה, חלוקת זמני שהות, מזונות אישה ומזונות קטינים.

כמו כן משרדנו מטפל בסכסוכי ירושה, צוואות, הליכי אפוטרופסות, ייפוי כח מתמשך, עררים מול הרשויות המקומיות, עסקאות מכר, עסקאות מסחריות, דיני חוזים ודיני לשון הרע והגנת הפרטיות.

כחלק מעיסקונו בתחום המקרקעין משרדנו מטפל בתביעות ליקויי בניה כנגד קבלנים ויזמים.

כתובתנו:

ישראל —
העצמאות 50, עכו

עדן פרץ משרד עורכי דין © כל הזכויות שמורות.