Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך ההוא למעשה חלופה למינוי אפוטרופוס. זהו מסמך משפטי אשר מאפשר לאדם בגיר להחליט מי יטפל בענייניו בעתיד כאשר הוא לא יוכל לטפל בעצמו. כאשר בעתיד אותו אדם לא יוכל לקבל החלטות הנוגעות אליו או לבצען, מיופה הכוח אותו מינה, יהיה מוסמך לפעול בשמו.

ייפוי הכוח המתמשך יכול להיות נוגע לעניינים רפואיים, רכושיים או אישיים או אפילו רק לחלק מהם, ואף לכלול “הנחיות מקדימות” שמבהירות כיצד נדרש ממיופה הכוח לפעול בעתיד.

מי שדואג לערוך מסמך כזה מראש, יכול להימנע מהליך של מינוי אפוטרופוס בבית משפט בעתיד.

משרדנו מעניק ייעוץ מקצועי ואנושי

כחלק מעיסוקנו משרדינו מלווה לקוחות בהליכים בבית משפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים בין היתר צווי הגנה, תביעות רכושיות, כתובה, חלוקת זמני שהות, מזונות אישה ומזונות קטינים.

כמו כן משרדנו מטפל בסכסוכי ירושה, צוואות, הליכי אפוטרופסות, ייפוי כח מתמשך, עררים מול הרשויות המקומיות, עסקאות מכר, עסקאות מסחריות, דיני חוזים ודיני לשון הרע והגנת הפרטיות.

כחלק מעיסקונו בתחום המקרקעין משרדנו מטפל בתביעות ליקויי בניה כנגד קבלנים ויזמים.

כתובתנו:

ישראל —
העצמאות 50, עכו

עדן פרץ משרד עורכי דין © כל הזכויות שמורות.