Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

תביעות ביטוח

לצד ליקויי בניה, משרדנו מטפל גם בתביעות מבוטחים הנוגעות לפוליסות מבנים ורכוש, כאשר לחברות הביטוח קיימים משאבים רבים וניסיון רב ופעמים רבות פועלות הן בטקטיקת התשה כנגד הלקוח ועל כן לא מומלץ להתנהל לבד בכל הנוגע לשיפוי בגין נזקים שאותרו בדירה לרבות רטיבויות, נזקי שריפה, ועוד.

במקרים בהם חברות הביטוח דוחה את זכאות המבוטח לתגמולי ביטוח, אין מדובר במעשה בית דין ויש בהחלט לבחון את נסיבות המקרה ולהתמודד מול חברת הביטוח באמצעות טיפול משפטי נכון אשר יבחן באם הדחייה נעשתה על פי דין או שמא אין לקבל את קביעת חברת הביטוח כגזרה משמים.

משרדנו מעניק ייעוץ מקצועי ואנושי

כחלק מעיסוקנו משרדינו מלווה לקוחות בהליכים בבית משפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים בין היתר צווי הגנה, תביעות רכושיות, כתובה, חלוקת זמני שהות, מזונות אישה ומזונות קטינים.

כמו כן משרדנו מטפל בסכסוכי ירושה, צוואות, הליכי אפוטרופסות, ייפוי כח מתמשך, עררים מול הרשויות המקומיות, עסקאות מכר, עסקאות מסחריות, דיני חוזים ודיני לשון הרע והגנת הפרטיות.

כחלק מעיסקונו בתחום המקרקעין משרדנו מטפל בתביעות ליקויי בניה כנגד קבלנים ויזמים.

כתובתנו:

ישראל —
העצמאות 50, עכו

עדן פרץ משרד עורכי דין © כל הזכויות שמורות.