Skip to content Skip to footer

מה יקרה ביום בו לא תוכלו לקבל החלטות?

רוצים להחליט בעצמכם מה יהיה על עתידכם ומי יהיה מיופה הכוח שלכם ביום בו לא תוכלו לקבל החלטות בעתיד לבדכם? בדיוק לשם כך נועד ייפוי כוח מתמשך.

ייפוי כוח מתמשך יוכל לערוך רק עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת ולמעשה ייפוי הכוח “מחליף” את האפוטרופסות כך שתוכלו למנות את המיופה ללא התערבות חיצונית של גורם אחר.

ייפוי כוח מתמשך מסדיר עבורכם מגוון של נושאים אישיים, כלכליים או רפואיים, כאשר הסדרת נושאים רפואיים בלבד, תיעשה בייפוי כוח לטיפול רפואי.

כחלק מהתהליך, נערכת פגישה ראשונית עם האדם אשר חפץ לערוך ייפוי כוח מתמשך ואיתו בלבד, לאחר מכן פגישה עם מי שיתמנה עבורו- ובהמשך פגישה משותפת עם הממנה והממונה.

על המייפה להבין את משמעות הדבר, להבהיר את רצונותיו, ולאשר בפניי עוה”ד כי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, ללא הפעלת לחץ כלשהוא ו/או ניצול מצוקתו.

משרדנו מעניק ייעוץ מקצועי ואנושי

כחלק מעיסוקנו משרדינו מלווה לקוחות בהליכים בבית משפט לענייני משפחה ובבתי הדין הרבניים בין היתר צווי הגנה, תביעות רכושיות, כתובה, חלוקת זמני שהות, מזונות אישה ומזונות קטינים.

כמו כן משרדנו מטפל בסכסוכי ירושה, צוואות, הליכי אפוטרופסות, ייפוי כח מתמשך, עררים מול הרשויות המקומיות, עסקאות מכר, עסקאות מסחריות, דיני חוזים ודיני לשון הרע והגנת הפרטיות.

כחלק מעיסקונו בתחום המקרקעין משרדנו מטפל בתביעות ליקויי בניה כנגד קבלנים ויזמים.

כתובתנו:

ישראל —
העצמאות 50, עכו

עדן פרץ משרד עורכי דין © כל הזכויות שמורות.